Projectopzet Mijn Mooi Brabant

MMB tijdlijn 23042012-01Deze infographic is gemaakt bij de start van het programma Mijn Mooi Brabant. Op dat moment was er behoefte om de grote lijn van het programma verder uit te werken. Daarnaast was het belangrijk dat dit eenvoudig met de doelgroep gecomunniceerd kon worden. Samen met Rudy van Stratum heb ik een serie infographics gemaakt die heirbij hielpen. Het maken van de infographics zorgde ervoor dat het programma werd aangescherpt, het eindresultaat was geschikt voor communicatie met de doelgroep.